PIELGRZYMKA APOSTOLSKA OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II
DO POLSKI W 1997 ROKU
2.06.1997 - Gorzów Wielkopolski
Liturgia Słowa

Przemówienie

Papież w Gorzowie Wlkp.

Musicie błagać Boga na klęczkach
Pana Boga, ażebym sprostał zadaniu
wprowadzenia Kościoła w trzecie
tysiąclecie ? zaapelował papież
Jan Paweł II w czasie liturgii Słowa
w Gorzowie Wielkopolskim do
około 400 tys. wiernych.

Przejazd Papamobile wokół
stanowisk i sektorów
ołtarza polowego na gorzowskich
błoniach.
Gorzów Wlkp., 02.06
Ojciec Święty w zaimprowizowanej przemowie przypomniał słowa prymasa Tysiąclecia ks kardynała
Stefana Wyszyńskiego wypowiedziane do Niego po wybraniu na Papieża: Ty masz wprowadzić Kościół
w trzecie tysiąclecie. ?Dlatego przyjechałem do Polski ? powiedział Ojciec Święty. ? Przyjechałem aby
na szlakach milenijnych wypraszać łaskę tego wielkiego zadania, zawartego w słowach prymasa Tysiąclecia?.
Ale lat mi przybywa ? stwierdził z uśmiechem Jan Paweł II. Spotkał się to z reakcją tłumu, który zaczął skandować: ?Pomożemy?. ? ?Ten okrzyk jest mi znany ? odpowiedział z kolei Papież. Ale może tym razem będzie lepiej.?
Okrzyk ten związany jest z wizytą I sekretarza PZPR Edwarda Gierka w Stoczni Gdańskiej w styczniu 1971 r.
Na zadane wówczas przez Gierka pytanie: ?Pomożecie??, zebrani stoczniowcy odpowiedzieli ?Pomożemy?.
Informacja prasowa :
Jak informuje doktor Ryszard Humniłowicz - szef sztabu służbu zdrowia dziś (2 bm) w Gorzowie wiele osób nie wytrzymało oczekiwania w słońcu na wizytę Jana Pawła II i mdlało. Zdarzył się także jeden udar. Pacjentom
udzielono natychmiast pomocy. 34 osoby trafiły do szpitala polowego nr 1 36 - do szpitala nr 2, a 60 osób z różnych powodów udzielono pomocy w szpitalu nr 3.

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna nie odnotowała żadnych zdarzeń.

Jak informuje młodszy inspektor Władysław Klepka z Policyjnego Sztabu Operacyjnego - na miejscu celebry Pielgrzymki Papieża Jana Pawła II nie odnotowano żadngo nadzwyczajnego wydarzenia.

sekcyjny Straży pożarnej - Jerzy Krupski poinformował, że nie zanotowano żadnych wydarzeń w których musiałaby interweniować Straż Pożarna.

Pogotowie Energetyczne zanotowało brak napięcia przy ulicy Armii Krajowej w Gorzowie.

Papież Jan Paweł II przed
odjazdem.
Dalsze zdjęcia